ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญเริ่มปลูกดาวรวยเพื่อโปรยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยฯ ปีที่ 5 พ.ศ.2559

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2558

ขอเชิญเริ่มปลูกดาวรวยพันธุ์ทองชฎิลเศรษฐีเพื่อโปรยต้อนรับ

พระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 5 
 

ขอเชิญกัลยาณมิตรทั่วประเทศ เริ่มปลูกดาวรวย เพื่อใช้โปรยต้อนรับ พระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 5 พ.ศ. 2559  ร่วมบุญได้ที่บูธบริการสื่อธรรมะ  วันจันทร์ - วันเสาร์ ที่โถงช้าง และหอฉันคุณยายฯ  วันอาทิตย์ที่ เสา M28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


      ขอเชิญกัลยาณมิตรทั่วประเทศ เริ่มปลูกดาวรวย เพื่อใช้โปรยต้อนรับ พระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 5 พ.ศ. 2559

ร่วมบุญได้ที่บูธบริการสื่อธรรมะ 
วันจันทร์ - วันเสาร์ ที่โถงช้าง และหอฉันคุณยายฯ 
วันอาทิตย์ที่ เสา M28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

ขอเชิญกัลยาณมิตรทั่วประเทศ เริ่มปลูกดาวรวย เพื่อใช้โปรยต้อนรับ พระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 5 พ.ศ. 2559  ร่วมบุญได้ที่บูธบริการสื่อธรรมะ  วันจันทร์ - วันเสาร์ ที่โถงช้าง และหอฉันคุณยายฯ  วันอาทิตย์ที่ เสา M28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญกัลยาณมิตรทั่วประเทศ เริ่มปลูกดาวรวย เพื่อใช้โปรยต้อนรับ พระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 5 พ.ศ. 2559  ร่วมบุญได้ที่บูธบริการสื่อธรรมะ  วันจันทร์ - วันเสาร์ ที่โถงช้าง และหอฉันคุณยายฯ  วันอาทิตย์ที่ เสา M28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญกัลยาณมิตรทั่วประเทศ เริ่มปลูกดาวรวย เพื่อใช้โปรยต้อนรับ พระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 5 พ.ศ. 2559  ร่วมบุญได้ที่บูธบริการสื่อธรรมะ  วันจันทร์ - วันเสาร์ ที่โถงช้าง และหอฉันคุณยายฯ  วันอาทิตย์ที่ เสา M28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญกัลยาณมิตรทั่วประเทศ เริ่มปลูกดาวรวย เพื่อใช้โปรยต้อนรับ พระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 5 พ.ศ. 2559  ร่วมบุญได้ที่บูธบริการสื่อธรรมะ  วันจันทร์ - วันเสาร์ ที่โถงช้าง และหอฉันคุณยายฯ  วันอาทิตย์ที่ เสา M28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


สอบถามโทร. 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล