ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2558

กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์

และพิธีประกาศรับรองสถิติโลก 

"การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก"

Longest journey walking on flower petals

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 

กำหนดการพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีภาคสาย
  08.40 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
  09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
  11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

พิธีภาคบ่าย
  12.15 น. รายการพิเศษ "กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย"
  13.30 น. พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย 
  13.45 น.  นั่งสมาธิ
              - อธิษฐานจิต "พิธีจุดเทียนใน ไฟนิรันดร์ อนันตชัย" / แผ่เมตตา
  14.40 น. พิธีถวายใบประกาศเกียรติคุณ Guiness World Records "การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก" ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4

  15.10 น. พิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรม / ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
  17.30 น. พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์


หมายเหตุ

1. เปิดให้เข้าสักกระรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เปิดให้เข้าสักการะเวลา 11.00 -12.30 น.

2. เปิดให้เข้าสักกระรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ เปิดเวลา 16.00 - 18.00 น.

 

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

      กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records : GWR) ประกาศรับรอบสถิติโลกการเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก Longest journey walking on flower petals  ปีที่ 4 พ.ศ. 2558 ในกิจกรรมการเดินธุดงค์ธรรมชัย มีพระภิกษุสงฆ์ร่วมเดินในโครงการจำนวน 1,130 รูป ระยะทาง 485.0 กิโลเมตร


      "กิจกรรมครั้งนี้ มิใช่เพียงจะเป็นการเดินเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้ชาวโลกทั้งหลายได้เห็นความมานะพยายามของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงสันติสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดสันติภาพอันไพบูลย์ให้แก่โลกอย่างแท้จริงต่อไป”

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย
กล่าว ในพิธีมอบใบประกาศ “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555

 

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558