ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมงานวันออกพรรษา ณ พุทธอุทยานนานาชาติ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2558

ขอเชิญท่านผู้มีบุญร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ และร่วมสร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์

ชมบั้งไฟพญานาค ณ สถานที่บั้งไฟพญานาคขึ้นมากที่สุดในโลก

ในวันออกพรรษา วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11)

ณ พุทธอุทยานนานาชาติ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 

ขอเชิญท่านผู้มีบุญร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ และร่วมสร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์  ชมบั้งไฟพญานาค ณ สถานที่บั้งไฟพญานาคขึ้นมากที่สุดในโลก  ในวันออกพรรษา วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11)  ณ พุทธอุทยานนานาชาติ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย


กำหนดการ

07.00 น. มีพิธีตักบาตรรอบปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์เป็นครั้งแรก

09.00 น.ปฎิบัติธรรมตามเสียงพระเทพญาณมหามุนี

10.45 น.มีพิธีถวายสังฆทาน และถวายไทยธรรม

14.00 น. ปฎิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใส ทอดผ้าป่ามหาทานบารมี

17.00 น. พิธีบูชาปทุมรัตน์ธรรมะเจดีย์ครั้งแรก(สวดธรรมจักรฯ)
               - อธิฐานจิตบูชาเจดีย์เพื่อความเจริญในชีวิต

19.00 น. ชมบั้งไฟพญานาค
               - เสร็จพิธี หรือใครจะอยู่บูชาพระเจดีย์ต่อท่ามกลางบรรยากาศริมโขง


สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 089-6777505
เวปไซต์ : www.ibppn.org

 

ขอเชิญท่านผู้มีบุญร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ และร่วมสร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์  ชมบั้งไฟพญานาค ณ สถานที่บั้งไฟพญานาคขึ้นมากที่สุดในโลก  ในวันออกพรรษา วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11)  ณ พุทธอุทยานนานาชาติ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย