ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน ตารางรุ่นเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2558

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน

ตารางรุ่นเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
 


สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่

   รุ่น 498 : 1 - 7 พ.ย. 58 *(ปธ.)
   รุ่น 499 : 8 - 14 พ.ย. 58 *(ปธ.)
   รุ่น 500 : 20 - 26 ธ.ค. 58
* เป็นรุ่นประธาน กรุณาติดต่อผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด


สวนป่าหิมวันต์ (หลักสูตร 2) จ.นครราชสีมา

   รุ่น 528 : 15 - 21 พ.ย. 58
   รุ่น 529 : 29 พ.ย. 58 - 5 ธ.ค. 58
   รุ่น 530 : 13 - 19 ธ.ค. 58
   รุ่น 531 : 20 - 26 ธ.ค. 58


เขาใหญ่ เวิล์ดพีซ วัลเลย์ World Peace จ.นครราชสีมา (หลักสูตร 2)

   รุ่น 105 : 15 - 20 พ.ย. 58
   รุ่น 106 : 29 พ.ย. 58 - 4 ธ.ค. 58
   รุ่น 107 : 13 - 18 ธ.ค. 58
   รุ่น 108 : 20 - 25 ธ.ค. 58


ตารางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามรยละเอียดได้ที่ โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ หรือผูัประสานงานภาคที่ท่านสังกัด โทร. 02-831-1130-2 , 083-540-4636 , 083-540-4638
เวปไซต์ : www.dokmaiban.net
facebook : ดอกไม้บาน