ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2558

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กิจกรรมภาคสาย  มหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา นิทรรศการ "ทางรอดวิกฤตมนุษย์" ภาพยนตร์ประ     กอบแอนนิเมชั่น 3 มิติ และ V-Star Activities Complex

06.00 - 11.00 น.   ลงทะเบียนณ สภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคด ชั้น 1 และ ชั้น 2
06.30 น.               รับประทานอาหารเช้า
07.00 - 13.00 น.   มหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
                             - นิทรรศการ "ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์"
                             - ภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง "รักแลกภพ"
                             -  V-Star Activities Complex ลานบุญมหาสนุก ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และเกมส์ชิงรางวัลมากมาย
09.00 - 11.00 น.    สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้อง SPD 1-7 สภาธรรมกายสากล ชั้น 1
11.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (รับอาหารกลางวันที่จุดแจก)

กิจกรรมภาคบ่าย   สัยมานาเทิดพระคุณครู และการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก

สำหรับคุณครู
12.30 น.                 คุณครูลงทะเบียน ณ ห้องสัมมนาเทิดพระคุณครู 1 , 2 และ 3 ณ สภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคด ชั้น 2

สำหรับนักเรียนผู้รับทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ ฯ
12.45 น.   เด็กรับทุนแยกเข้าประจำพื้นที่นั่งสำหรับผู้รับทุน
13.00 น.   ชมวีดีทัศน์ และซักซ้อมขั้นตอนการรับทุน

สำหรับเด็ก V-Star การประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก 
13.00 น.   ซ้อมการประเมินกิจกรรมระบบหมู่ด้วย V-Star มาร์ชชิ่งความดี จุดเริ่มต้นแห่งความดีสากล"
13.30 น.   ร้องเพลง Change the World ประกอบท่าทาง
13.50 น.   เด็กดี V-Star จัดระเบียบจัดแถว เตรียมเข้าประเมินมาตรฐานศีลธรรม
14.00 น.   สวดมนต์ นั่งสมาธิ
14.05 น.   เข้าสู่การประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก ภาคทฤษฏี
14.30 น.   พิธีอาราธนาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ชี้แจงการเข้าร่วมพิธีกรรมภาคเย็น
                 - และการสวดสรรธัมมจักกัปปวัตนสูตร (ภาคปฏิบัติ) มอบทุนต้นสมบัติ

กิจกรรมภาคเย็น  สวดสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร / แสดงตนเป็นพุทธมามกะ / สวดสรรเสริญพระคุณครู / มอบทุนต้นสมบัติ
15.30 น.   เด็กดี V-Star เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานธรรม เริ่มประเมินมาตรฐานศีลธรรม (ต่อ)
16.30 น.   เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก คุณครู และอขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ลานธรรม
16.35 น.   ประธานคณะกรรมการจัดงานวันรวมพลัง เด็กดี V-Star กล่าวรายงาน
16.40 น.   ประธานฝ่ายฆราวาส ให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน
16.45 น.   เด็กดี V-Star ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
17.10 น.   ถ่ายภาพประวิตศาสตร์ "รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก"
17.20 น.   ประธานสงฆ์ เดินทางเข้ามาถึงศูนย์กลางพิธี
17.25 น.   บูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิ ฟังโอวาทจากประธานสงฆ์
17.40 น.   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / พิธีสวดสรรเสริญพระคุณครู
17.50 น.   พิธีมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ ฯ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น 100,000 รางวัล
18.00 น.   ประธานสงฆ์บูชาพระรัตนตรัย และให้พร / จุดพลุ "V-Star รวมพลังดาวแห่งความดี"

กิจกรรมภาคค่ำ (พิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางกลับรอบ 2 หรือพักค้าง)
18.30 - 22.00 น.   มหกรรมแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนา นิทรรศการ และภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น 3 มิติ

 

 

 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

รอบฉายภาพยนตร์ "รักแลกภพ"

รอบฉายภาพยนตร์ "รักแลกภพ"

 

 
วัน รอบการฉาย สถานที่ชม
วันอาทิตย์ 6 ธ.ค. 58 16.00 / 16.40 / 17.20 / 18.00 / 18.40 / 19.20 / 20.00 (7 รอบ) โรง 1 / โรง 2
วันจันทร์ 7 ธ.ค. 58   13.00 / 13.40 / 14.20 / 15.00 / 15.40 / 16.20 / 17.00 / 17.40 / 18.20 / 19.00 / 19.40 (11 รอบ) โรง 1 / โรง 2
วันอังคาร 8 ธ.ค. 58   15.00 / 15.40 / 16.20 / 17.00 / 17.40 / 18.20 / 19.00 / 19.40 (8 รอบ) โรง 2
วันพุธ 9 ธ.ค. 58    15.00 / 15.40 / 16.20 / 17.00 / 17.40 / 17.40 / 18.20 / 19.00 / 19.40  (8 รอบ) โรง 2
วันพฤหัสบดี 10 ธ.ค. 58   13.00 / 13.40 / 14.20 / 15.00 / 15.40 / 16.20 / 17.00 / 17.40 / 18.20 / 19.00 / 19.40  (11 รอบ) โรง 1 / โรง 2
วันศุกร์ 11 ธ.ค. 58  13.00 / 13.40 / 14.20 / 15.00 / 15.40 / 16.20 / 17.00 / 17.40 / 18.20 / 19.00 / 19.40 / 20.20 / 21.00 (13 รอบ) โรง 1 / โรง 2
วันเสาร์ 12 ธ.ค. 58   07.00 / 07.40 / 08.20 / 09.00 / 09.40 / 10.20 / 11.00  (7 รอบ) โรง 1 - 7
  07.00 / 08.00 / 09.00 / 10.00 / 11.00 (5 รอบ) ห้องแก้วสารพัดนึก
  18.00 / 18.40 / 19.20 / 20.00 / 20.40 / 21.20 / 22.00 (7 รอบ)

 โรง 1 - 7 (ยกเว้นห้องแก้วสารพัดนึก)

วันอาทิตย์ 13 ธ.ค. 58  16.00 / 16.40 / 17.20 / 18.00 / 18.40 / 19.20 / 20.00  (7 รอบ) โรง 1 / โรง 2  

 


วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล