ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ Family Day by Day ครอบครัวอบอุ่น ภาษาอังกฤษ

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2558

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

Family Day by Day

ครอบครัวอบอุ่น ภาษาอังกฤษ
 

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ Family Day by Day ครอบครัวอบอุ่น ภาษาอังกฤษ


สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการสอบ World-PEC ระดับเยาวชนนานาชาติ
โทรศัพท์ 081-918-0609 หรือ 086-901-1609