ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ ถนนกลางเมืองขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 2558

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2558

ตักบาตรพระ 1,000 รูป คณะสงฆ์จาก 4 จังหวัด ครั้งที่ 7

ณ ถนนกลางเมืองขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.00 น.
 

ตักบาตรพระ 1,000 รูป คณะสงฆ์จาก 4 จังหวัด ครั้งที่ 7  ณ ถนนกลางเมืองขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.00 น.


บุญ คือ บ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ทั้งในภพนี้และภพหน้า
       การตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่าพันรูป เป็นมหาสังฆทานที่บังเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องมีพระภิกษุเป็นเนื้อนาบุญ ต้องมีไทยธรรมและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณ ทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้อนุชนในรุ่นหลังได้สืบทอดรักษาประเพณีวัฒนธรรม นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบไป แม้บุคคลอันเป็นที่รัก และหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วก็เฝ้ารอคอยการกุศลของท่านในวันนี้ด้วย

   ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในลูกหลานกตัญญู ร่วมเป็นต้นบุญต้นแบบ มหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์ ตักบาตรพระ 1,000 รูป อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ญาติมิตรแต่ละตระกูล
 

  ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

     -แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     -อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     -ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     -งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     -งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     -รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     -ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

  อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ


จัดโดยอำเภอขุนยวม เทศบาลตำบลขุนยวมชมรมแสงตะวันขุนยวม ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมแม่ฮ่องสอน 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร.088-413-3082 , 081-025-9462 , 081-960-4473