ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ประกาศหาเด็กสวดพาหุง ฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2558

ประกาศหาเด็กสวดพาหุง ฯ

อายุไม่เกิน 6 ขวบ บุคลิกดีเรียบร้อยน่ารักสดใส ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

และรับสมัคร อาสาสมัครผู้สนใจทำสื่อรายการเด็ก
 

ประกาศหาเด็กสวดพาหุง ฯ  อายุไม่เกิน 6 ขวบ บุคลิกดีเรียบร้อยน่ารักสดใส ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  และรับสมัคร อาสาสมัครผู้สนใจทำสื่อรายการเด็ก


ติดต่อ facebook.com/DreamKidsDMC

email : [email protected]

line : DreamKidsDMC