ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

คุณครูไม่ใหญ่ ชวนลูกๆ ปลูกกล้วยน้ำว้าวพันธุ์รวยทันใช้ 15 พ.ย.58 นี้

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

คุณครูไม่ใหญ่ ชวนลูก ๆ

ปลูกกล้วยน้ำว้าว พันธุ์รวยทันใช้
ปลูกดาวรวย เป็นปฐมเริ่ม
ปลูกบัว สระสุดท้าย

ณ มะลิแลนด์ แดนปลูกมะลิลา บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. 

 

คุณครูไม่ใหญ่ ชวนลูก ๆ  ปลูกกล้วยน้ำว้าว พันธุ์รวยทันใช้ ปลูกดาวรวย เป็นปฐมเริ่ม ปลูกบัว สระสุดท้าย  ณ มะลิแลนด์ แดนปลูกมะลิลา บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.