ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

14 ปี วารสารอยู่ในบุญ ร่วมจารึกชื่อฉบับ ม.ค. - ธ.ค. 2559

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2558

14 ปี วารสารอยู่ในบุญ 

ร่วมจารึกชื่อฉบับ ม.ค. - ธ.ค. ตลอดปี พ.ศ. 2559 
 

14 ปี วารสารอยู่ในบุญ  ร่วมจารึกชื่อฉบับ ม.ค. - ธ.ค. ตลอดปี พ.ศ. 2559


ขอเชิญลูกพระธัมฯ นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก ส่งต่อความดีนับล้านภาพ
นำธรรมะสู่ใจมหาชน เพื่ออานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ 

จารึกชื่อฉบับ ม.ค. - ธ.ค. ตลอดปี พ.ศ.2559 
หมดเขตส่งรายชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08-6771-2268 หรือที่ผู้ประสานงานของท่าน


ปญฺญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน