ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2558

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

เพื่อถวายพระพรชัยมงคลคาถาและถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 


     ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพื่อถวายพระพรชัยมงคลคาถาและถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 
    และรับชมถ่ายทอดสดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียม ช่อง DMC