ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 2558

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2558

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ครั้งที่ 21

พิธีสวดมนต์ บท พุทธชัยมงคลคาถา และ  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
นั่งสมาธิ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
ณ มหารัตนวิหารคด มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1  วันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558

 

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ครั้งที่ 21  พิธีสวดมนต์ บท พุทธชัยมงคลคาถา และ  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ณ มหารัตนวิหารคด มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1  วันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558


กำหนดการ

18.05 น. คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมบริเวณพื้นที่ประกอบพิธี มหารัตนวิหารคด ทิศใต้

18.10 น. ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - จุดโคมประทีบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์
               - พิธีกร นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน กราบประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์
               - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย "โย โส ภะคะวา..."
               - ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญ สวดมนต์ บท "พุทธชัยมงคลคาถา" และ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"
               - ประธานสงฆ์ , คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (เปิดเทปนำนั่งสมาธิ 5 นาที)
               - ประธานสงฆ์ กล่าว "สัพเพ พุทธา ... ภวันตุ เต"
               - ประธานสงฆ์ นำกล่าว คำอฐิษฐานจิตบูชามหาธรรมกายเจดีย์

18.40 น. ประธานสงฆ์ , คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

18.50 น. ผู้แทนคณะสงฆ์ นำคณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด (สวดอิติปิโส)

               - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย 
               - เสร็จพิธี

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล