ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บุญพิเศษ..ทำความสะอาดขอบกระเบื้องพื้นหอฉันคุณยายฯ

วันที่ 29 ธค. พ.ศ.2558

ขอเชิญชวนลูกหลานคุณยายฯทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ
โดยการทำความสะอาดขอบกระเบื้องพื้นหอฉันคุณยายฯ
ระหว่างวันที่ 28 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2558    เวลา 12.30 น. - 14.00 น.

 

ขอเชิญชวนลูกหลานคุณยายฯทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ โดยการทำความสะอาดขอบกระเบื้องพื้นหอฉันคุณยายฯ ระหว่างวันที่ 28 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2558    เวลา 12.30 น. - 14.00 น.

ขอเชิญชวนลูกหลานคุณยายฯทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ โดยการทำความสะอาดขอบกระเบื้องพื้นหอฉันคุณยายฯ ระหว่างวันที่ 28 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2558    เวลา 12.30 น. - 14.00 น.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล