ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมพิเศษ ในระหว่างโครงการธรรมยาตราฯ 3 - 31 มกราคม พ.ศ.2559

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

กำหนดการ ปฏิบัติธรรมพิเศษ บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร
ในระหว่างโครงการธรรมยาตราฯ 3 - 31 มกราคม พ.ศ.2559
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

 

 

ภาคสาย
09.00 น.  ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
13.30 น.  ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
16.00 น.  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ
17.00 - 18.30 น.  ดื่มปานะ / ทำภารกิจส่วนตัว

ภาคค่ำ
17.30 น.  พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ณ มหารัตนวิหารคด 32
18.30 น.  ฟังธรรม / สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติธรรม
19.30 น.  รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
22.00 น.  หลับในอู่ทะเลบุญ


หมายเหตุ
1. เปิดให้เข้า - ออก ห้องแก้วสารพัดนึก เฉพาะประตู 3 และ 5
2. กองอำนวยการปฏิบัติธรรม อยู่ที่ เสา Q15 - 16
3.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมพิเศษในบางวัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล