ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมงานพิธีปุพพเปตพลี วันที่ 5 ม.ค. 2559 ณ วัดตรีพาราสีมาเขต และวัดคลองขวาง

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมงานพิธีปุพพเปตพลี
วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
ณ วัดตรีพาราสีมาเขต อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา เวลา 15.00 น. - 16.00 น.
ณ วัดคลองขวาง อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี เวลา 18.30 น. - 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 01-831-1000 , 02-831-1234 
 

ขอเชิญร่วมงานพิธีปุพพเปตพลี วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ วัดตรีพาราสีมาเขต อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ณ วัดคลองขวาง อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี เวลา 18.30 น. - 20.00 น.  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 01-831-1000 , 02-831-1234 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล