ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ วัดสองพี่น้อง วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2559

กำหนดการพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ณ อนุสรณ์สถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559

 

กำหนดการพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ อนุสรณ์สถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559


ภาคเย็น  ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ / กล่าวต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา
16.30 น.  พุทธบุตรธรรมยาตรา และสาธุชนพร้อมในพื้นที่
17.00 น.  สวดมนต์ / นั่งสมาธิ
17.30 น.  ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
17.40 น.  ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์
17.50 น.  ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
               - ประธานฆราวาส กล่าวเปิดงาน
18.00 น.  ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีฯ
18.20 น.  พิธีกล่าวถวายประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีฯ
               - จุดประทีปโคมลาน
               - พิธีเจริญชัยมงคลคาถาบท "พาหุงฯ" / สวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตนนสูตร"  และสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี
               - นั่งสมาธิ
               - อฐิษฐานจิตและแผ่เมตตา
               - จุดพลุสว่างบนท้องฟ้า
19.30 น.  เสร็จพิธี 
               - คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมลอยกระทง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล