ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีจุดประทีป และลอยกระทงธรรม ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2559

กำหนดการพิธีจุดประทีป และลอยกระทงธรรม บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธาน "บวชตลอดชีวิต"
อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.

 

ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธาน "บวชตลอดชีวิต" อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.

 

ภาคเย็น  ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ / กล่าวต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา
16.30 น.  พุทธบุตรธรรมยาตรา และสาธุชนพร้อมในพื้นที่
17.00 น.  สวดมนต์ / นั่งสมาธิ
17.30 น.  ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
17.40 น.  ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์
17.50 น.  ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
               - ประธานฆราวาส กล่าวเปิดงาน
18.00 น.  ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีฯ
18.20 น.  พิธีกล่าวถวายประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีฯ
               - จุดประทีปโคมลาน
               - พิธีเจริญชัยมงคลคาถาบท "พาหุงฯ" / สวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตนนสูตร"  และสวดสรรเสริญ                       คุณพระมงคลเทพมุนี
               - นั่งสมาธิ
               - อฐิษฐานจิตและแผ่เมตตา
               - จุดพลุสว่างบนท้องฟ้า
19.30 น.  เสร็จพิธี 
               - คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมลอยกระทง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล