ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,500 รูป ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2559

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2559

ตักบาตรพระ 1,500 รูป
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธาน "บวชตลอดชีวิต"
อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.00 น.

 

ตักบาตรพระ 1,500 รูป ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธาน "บวชตลอดชีวิต" อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.00 น.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล