ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ speed นักสร้างบารมี

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2559

ขอเรียนเชิญทุกท่าน
ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ speed นักสร้างบารมี
มุทิตาสักการะ พระมหาเถระ ที่ได้รับสมณศักดิ์พัดยศ ประจำปี 2558
พระราชาคณะ 1 รูป พระครูสัญญาบัตร 8 รูป

 

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ speed นักสร้างบารมี มุทิตาสักการะ พระมหาเถระ ที่ได้รับสมณศักดิ์พัดยศ ประจำปี 2558 พระราชาคณะ 1 รูป พระครูสัญญาบัตร 8 รูป


โดยมีกองทุน ดังต่อไปนี้
      - กองทุนกิตติมศักดิ์
      - กองทุนกิตติมเสริม
      - กองทุนกิตติมสุข
      - กองทุนกิตติมใส

สามารถส่งรายชื่อเข้ามาก่อน ได้ที่ Line ID : pranee072
โทร. 086-771-2268 หรือติดต่อผู้ประสานของแต่ละภาค

หมดเขตส่งรายชื่อ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 นี้ 

พิธีมุทิตาสักการะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย
 

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ speed นักสร้างบารมี มุทิตาสักการะ พระมหาเถระ ที่ได้รับสมณศักดิ์พัดยศ ประจำปี 2558 พระราชาคณะ 1 รูป พระครูสัญญาบัตร 8 รูป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล