ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต 38
ประการประจำปี พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการประจำปี พ.ศ. 2559

     จากจุดเริ่มต้น ของโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ทำให้เกิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นมาที่เรารู้จักกันในชื่อ “V-Star ดาวแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ตลอดจนโครงการอบรมศีลธรรม ผู้บริหารการศึกษา คุณครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นต้น
    
     จึงขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี มีศีลธรรมด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ "หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ หนังสือมงคลชีวิตบัณฑิตน้อยประจำปี พ.ศ. 2559 และหนังสือนิทานชุด 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย" เพื่อใช้ในการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าครั้งที่ 35    
   
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือได้ที่

    วันจันทร์-เสาร์  กองรับบริจาคห้องขันติ สำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย
    วันอาทิตย์ เสาเอ็ม M 25 ชมรมพุทธศาสตร์สากล สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
    หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-3540-6331, 08-3540-6332
หมดเขตส่งรายชื่อในการจัดพิมพ์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล