ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "เส้นทางบวชเรียน"

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2559

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "เส้นทางบวชเรียน"
ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยที่ไหน หนึ่งเรื่องราวอาจแทนคำสอนนับล้าน

 

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "เส้นทางบวชเรียน"

        แนวคิด เรื่องราว ประสบการณ์ชีวิตของเหล่าสามเณรผู้มีบุญ ที่ร้อยเรียงขึ้นจากคำพูดอันเต็มไปด้วยความปรารถนาดีกลาย "เป็นตัวอักษร" พร้อมมีภาพลายเส้นประกอบสวยงาม เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของคำว่า "ชีวิตสมณะ" ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และเพื่อให้เห็นประโยชน์อันมหาศาลของ "การบวชเรียนเป็นสามเณร"

กองทุนกิตติมศักดิ์ รับหนังสือ 10 เล่ม
กองทุนอุปถัมป์ รับหนังสือ 5 เล่ม
กองทุน รับหนังสือ 1 เล่ม

ส่งรายชื่อ ก่อนวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
รับหนังสือที่ระลึก วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2559 ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่เสา G7 สภาธรรมกายสากล

ร่วมบุญจัดพิมพ์ได้ที่
ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่เสา G7 สภาธรรมกายสากล ,
โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หรือ
โอนปัจจัยร่วมบุญผ่านหมายเลขบัญชี ชื่อ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ 233-0-49766-0 ธนาคารกรุงไทย
สาขากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
08-2450-9721 , 09-0645-1988 , 08-5231-7777 , 08-9776-6436

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล