ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการดวงตะวันสันติภาพ รุ่นที่ 10 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2559

โครงการดวงตะวันสันติภาพ รุ่นที่ 10
เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน "ดวงตะวันสันติภาพ" ศึกษาต่อต่างประเทศ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการดวงตะวันสันติภาพ รุ่นที่ 10 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน "ดวงตะวันสันติภาพ" ศึกษาต่อต่างประเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

      โครงการ “ ดวงตะวันสันติภาพ ” เป็นโครงการจัดหาและฝึกฝนบัณฑิตที่แท้ที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้เข้าสู่ยุคคุณธรรมนำเศรษฐกิจ ยุคศีลธรรมแผ่ขยาย ยุคที่จะเห็นคนทั้งโลกรักการทำทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา

      ผู้เข้าร่วมโครงการ  “ ดวงตะวันสันติภาพ ” จะได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่แท้ของโลก ได้แก่ เป็นผู้รักการปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ มีเป้าหมายชีวิตในการสั่งสมบุญ รักการฝึกตัวตามหลัก 5 ห้องชีวิต ด้วยหลัก “สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ และตรงเวลา” เป็นผู้รักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ชาวโลก และรักการทำงานเป็นทีม

     จากนั้นจะได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษา และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดน ได้แก่ การขับรถ การทำอาหาร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ประสบการณ์การจัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวต่างประเทศ การแนะนำธรรมะให้แก่ชาวต่างประเทศโดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  รวมทั้งอีกหลายประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป


รับสมัคร
     - ชายจริง หญิงแท้ จบปริญญาตรี โสด อายุไม่เกิน 33 ปี
     - รักการฝึกตัว รักการสร้างบารมี การทำงานเป็นทีม
     - สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
     - รักการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง

 

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ทุกวัน โทร. 094-924-0198 , 094-003-9785
ทุกวันอาทิตย์ที่เสา M 26 สภาธรรมกายสากล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล