ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วัดพระธรรมกายปฏิเสธไม่มีการมอบรางวัลให้พระวีระธู

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2559

วัดพระธรรมกายปฏิเสธไม่มีการมอบรางวัลให้พระวีระธู

 

วัดพระธรรมกายปฏิเสธไม่มีการมอบรางวัลให้พระวีระธู

       ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลเน็ทเวิร์กและเว็ปไซต์ข่าวสดออนไลน์ 
//http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1458116226   เรื่องพระวีระธู เข้ารับรางวัลที่วัดพระธรรมกาย

       วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า "ไม่เป็นความจริง" วัดพระธรรมกายไม่มีการมอบรางวัลให้พระวีระธู

 

จึงเจริญพรมา เพื่อทราบ ขอให้สื่อมวลชนทุกสาขา เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนด้วย

 

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
16 มีนาคม 2559

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 02-831-1721 ถึง 3 โทรสาร 02-831-1722