ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2559

กำหนดการงานบุญ
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559

กำหนดการงานบุญ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559

ภาคสาย
09.30 น.   นั่งสมาธิ
10.45 น.   พิธีกล่าวถวายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อนุสรณ์สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก
                ที่วัดบางปลา
                 - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.   เสร็จพิธี

ภาคบ่าย
12.15 น.   รายการสู้ต่ไป
13.30 น.   สัมมนาพิเศษ
15.00 น.   นั่งสมาธิ
15.40 น.   พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม และประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.15 - 16.30 น.   กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ฯ
17.30 น.   พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

หมายเหตุ
1. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ เวลา 11.00-12.30 น.
2. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ เวลา 16.00-18.00 น.