ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร 3,000 รูป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน 

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2559

มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่
ตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร 3,000 รูป
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.ลำพูน 
ฉลองปี๋ใหม่เมืองหละปูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06.00 น.

มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร 3,000 รูป โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.ลำพูน  ฉลองปี๋ใหม่เมืองหละปูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06.00 น.

 

     การจัดงานตักบาตรพระภิกษุสามเณร 3,000 รูป เป็นมหาสังฆทาน เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ให้ยืนยาวทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา อักทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบ ให้ชาวพุทธรุ่งหลังได้เจริญรอยตาม และเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมืองของเรา ผลบุญกุศลอันยิ่ใหญ่นี้ ย่อมบังเกิดแก่ทาน และครอบครัว แม้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ก็เฝ้ารอคอยการกุศลของท่านด้วย

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

     1. แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     2. อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     3. ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     4. งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     5. งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     6. รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     7. ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ


ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กรุณาสวมชุดขาวหรือชุดพื้นเมือง

ศูนย์ประสานงานตักบาตร โทร. 09-4635-9540 , 08-6455-0562 , 08-6442-9493