ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยปลานับหมื่นชีวิต ณ วัดถั่วทอง วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยปลานับหมื่นชีวิต
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ วัดถั่วทอง จ.ปทุมธานี

ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยปลานับหมื่นชีวิต ณ วัดถั่วทอง วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

กำหนดการ
12.30 น. ออกเดินทางจากหอฉันคุณยาย ฯ (มีรถบัสบริการจอดบริเวณสำนักงานใหญ่)

13.15 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี / นำนั่งสมาธิ / นำกล่าวคำอธิษฐานจิต

13.45 น. ตัวแทนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมตัดริบบิ้นปล่อยโค/นก และร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

14.00 น. เสร็จกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อานิสงส์การปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบารมี  โดย พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย
1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้น
    จะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้

2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
    ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

3. ผู้ไห้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่าย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่
    ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้หงลายของพญามารได้โดยพลัน

5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และ เข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดน
    แห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

 

มาสั่งสมบุญใหญ่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน เพิ่มความสดใส แข็งแรง อายุยืนยาวในการสร้างบารมีกันนะค่ะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล