ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่น 72 ปี วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2559

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่น 72 ปี
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

 
     ขอเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียด สอบถามโทร. 091-5577923

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.  ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียด สอบถามโทร. 091-5577923

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.  ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียด สอบถามโทร. 091-5577923

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.  ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียด สอบถามโทร. 091-5577923

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.  ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียด สอบถามโทร. 091-5577923

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.  ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียด สอบถามโทร. 091-5577923

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล