ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือประวัติคุณยายอาจารย์ฯ ภาษาเยอรมัน

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2559

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสร้างปัญญาบารมี ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
ประวัติคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ภาษาเยอรมัน

ในกองทุนผลิตสื่อศูนย์การแปล ภาษาเยอรมัน

 

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสร้างปัญญาบารมี ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ประวัติคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ภาษาเยอรมัน ในกองทุนผลิตสื่อศูนย์การแปล ภาษาเยอรมัน


ร่วมจารึกชื่อ ใน 3 กองทุน ดังนี้
กองทุนกิตติมใส      จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 1 เล่ม
กองทุนกิตติมสุข     จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 3 เล่ม
กองทุนกิตติมศักดิ์   จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 5 เล่ม

หมดเขตส่งรายชื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์ 09-3567-7909 หรือร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ และผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด