ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สักการะรูปปั้นองค์ต้นแบบ คุณยายอาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2559

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2559

สักการะรูปปั้นองค์ต้นแบบ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
(ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย)
ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2559
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

สักการะรูปปั้นองค์ต้นแบบ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย) ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล