ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันสงกรานต์นี้เรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระและรับชมภาพยนตร์สามมิติ ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2559

วันสงกรานต์นี้เรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน
ร่วมสรงน้ำพระและรับชมภาพยนตร์สามมิติ
ณ โรงภาพยนตร์สามมิติ มหารัตนวิหารคด ๔
ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน พ.ศ.2559
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-285-9820

สรงน้ำพระ , สงกรานต์ , ภาพยนตร์สามมิติ , วัดพระธรรมกาย

 

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์
วันพุธที่ 13 ถึง วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2559
เวลา 07.00 - 14.00 น.
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

สรงน้ำพระ , สงกรานต์ , ภาพยนตร์สามมิติ , วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล