ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2559

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ร่วมเวียนประทักษิณ เวลา 06.00 น. และพิธีอุปสมบท เวลา 14.00 น.

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 13 วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ร่วมเวียนประทักษิณ เวลา 06.00 น. และพิธีอุปสมบท เวลา 14.00 น.

"จากเหล่ากอของสมณะ ก้าวสู่พระแท้ ชีวิตที่ประเสริญสูงสุด ในสังสารวัฏ"

 

สอบถามรายละเอียดการร่วมขบวนเวียนประทักษิณและถวายผ้าไตรได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 099-251-9987 , 089-441-0990 และ 085-054-6030
หรือวันอาทิตย์ที่บูธบัณฑิตถาวร เสาO26 และ F6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล