ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี วันเสาร์ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2559

พิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี
(หนังสือบาลี-นักธรรม, ทางก้าวหน้า, วารสารอยู่ในบุญ)
วันเสาร์ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

 

พิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี (หนังสือบาลี-นักธรรม, ทางก้าวหน้า, วารสารอยู่ในบุญ) วันเสาร์ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

กำหนดการถวายกองทุนปัญญาบารมี
     8.00 น. ลงทะเบียน
     9.30 น. คณะสงฆ์พร้อม / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
     9.45 น. คณะสงฆ์ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ / ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย
          - พิธีกรอาราธนาศีล/อาราธนาพระปริตร
          - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
          - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
          - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
          - พิธีกล่าวถวายกองทุนปัญญาบารมี
          - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา/คณะสงฆ์ให้พร/บูชาพระรัตนตรัย
          - เจ้าภาพถวายไทยธรรม
    11.15 เสร็จพิธี/รับประทานอาหารกลางวัน

 

อานิสงส์ของถายถวายกองทุน
     1. ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก แตกฉานในสรรพวิชชา แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
     2. ย่อมเกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
     3. ย่อมสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามที่ปรารถนา
     4. ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล