ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมสัมมาอะระหัง ทุกสุดสัปดาห์ เวิลด์พีซวัลเลย์

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2559

โครงการปฏิบัติธรรมสัมมาอะระหัง ทุกสุดสัปดาห์ เวิลด์พีซวัลเลย์
เขาใหญ่ เกาะสมุย มุกตะวัน สวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ) และวัดพระธรรมกาย

 

โครงการปฏิบัติธรรมสัมมาอะระหัง ทุกสุดสัปดาห์ เวิลด์พีซวัลเลย์ เขาใหญ่ เกาะสมุย มุกตะวัน สวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ) และวัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล