ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการปฏิบัติธรรมสัมมาอะระหัง ทุกสุดสัปดาห์ เวิลด์พีซวัลเลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมสัมมาอะระหัง ทุกสุดสัปดาห์ เวิลด์พีซวัลเลย์

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2559

โครงการปฏิบัติธรรมสัมมาอะระหัง ทุกสุดสัปดาห์ เวิลด์พีซวัลเลย์
เขาใหญ่ เกาะสมุย มุกตะวัน สวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ) และวัดพระธรรมกาย

 

โครงการปฏิบัติธรรมสัมมาอะระหัง ทุกสุดสัปดาห์ เวิลด์พีซวัลเลย์ เขาใหญ่ เกาะสมุย มุกตะวัน สวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ) และวัดพระธรรมกาย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร