ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ ประจำปี 2559

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

      พรรษามหาบูชา ฤดูกาลแห่งการสร้างบารมี เทศกาลเข้าพรรษานับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายพิเศษต่อวิถีชีวิตชาวไทยทุกคน ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระภิกษุสามเณร ที่จำพรรษา  ณ วัดพระธรรมกาย    

     ร่วมเป็นเจ้าของบุญอจินไตย ในกองทุนกิตติมศักดิ์  กองทุนกิตติมเสริม กองทุนกิตติมสุข และกองทุนกิตติมใส ให้บุญใหญ่ของการมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส รัศมีกายสว่างไสว ได้ทิพยจักษุ และสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่าย ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
     
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือ หมายเลขโทรศัพท์  02-831-1000

 

กำหนดการพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

13.45 น.    คณะสงฆ์พร้อม / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
14.00 น.    คณะสงฆ์ขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์ / ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย
                - พิธีกรอาราธนาศีล/อาราธนาพระปริตร / 
                - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์(บทธัมมจักฯ)

14.45 น.   - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
                - พิธีกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน
                - พิธีกล่าวถวายประทีปโคมไฟ
                - พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต
                - คณะสงฆ์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย
                - เจ้าภาพถวายไทยธรรม 
15.15 น.    เสร็จพิธี / รับประทานอาหารกลางวัน

 

คำอฐิษฐานจิต ถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟ

    ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ร่วมใจน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เป็นสังฆทาน ด้วยบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน ให้มีรัศมีสว่างไสว มีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งปราศจากธุลี มีผ้านุ่งผ้าห่ม ที่ประณีตงดงาม รองรับการสร้างบารมี มีดวงตาแจ่มใส ทั้งมังษะจักษุ ทิพยจักษุ และธรรมจักษุ มีดวงปัญญาสว่างไสว ทรมานมิจฉาทิฏฐิได้ แทงตลอดในสรรพวิชา ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรผล นิพพาน และวิชชาธรรมกาย สร้างบารมีรุดหน้าไป ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ