ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9, 6, 3 และ บ.ศ.6

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9, 6, 3 และ บ.ศ. 6 
พิธีปวารนาและถวายไทยธรรมพระภิกษุเปรียญธรรม
ที่อุปสมบทอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9, 6, 3 และ บ.ศ. 6  พิธีปวารนาและถวายไทยธรรมพระภิกษุเปรียญธรรม ที่อุปสมบทอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

     ขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมมุทิตาจิตแสดงความยินดีในพิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9, 6, และ 3 ประโยค และผู้สอบไล่ได้บาลีศึกษา 6 ประโยคของสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2559  ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย

       อย่าพลาดมาร่วมมุทิตาและให้กำลังใจแด่พระมหาเปรียญ สามเณรเปรียญ และผู้สอบไล่ได้บาลีศึกษาทุกท่าน เพราะกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้ในวันนี้ คือพลังในการศึกษาบาลีในวันหน้า
 

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9, 6, 3 และ บ.ศ. 6  พิธีปวารนาและถวายไทยธรรมพระภิกษุเปรียญธรรม ที่อุปสมบทอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9, 6, 3 และ บ.ศ. 6  พิธีปวารนาและถวายไทยธรรมพระภิกษุเปรียญธรรม ที่อุปสมบทอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9, 6, 3 และ บ.ศ. 6  พิธีปวารนาและถวายไทยธรรมพระภิกษุเปรียญธรรม ที่อุปสมบทอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล