ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช  โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ปี 2559

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2559

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช เข้าร่วมขบวนผู้แทนเวียนประทักษิณ 
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ปี 2559

วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2559 
เวลา 06-00 น. - 07.00 น.
ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

(ลงทะเบียนรับพานและตั้งขบวน หน้าเสาคู่ ทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์)

 

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช เข้าร่วมขบวนผู้แทนเวียนประทักษิณ  โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ปี 2559 วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2559  เวลา 06-00 น. - 07.00 น. ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

 

ร่วมบุญงานบวชและเข้าร่วมขบวนเวียนประทักษิณได้ดังนี้ 
1. ไตรบรรลุธรรมพระเทพญาณมหามุนี
2. พานพุ่มนำหน้าขบวนนาคธรรมทายาท (เฉพาะชายที่ผ่านการบวชแล้วเท่านั้น)
3. พานเครื่องสักการะพระอุปัชฌาย์ มี 3 พาน ดังนี้ 
    3.1 พานธูปเทียนแพ พระอุปัชฌาย์
    3.2 พานพุ่ม พระอุปัชฌาย์
    3.3 พานดอกลำเจียก พระอุปัชฌาย์
4. พานขอศีล 
5. พานพวงมาลัย
6. ดอกบัว

ทำบุญเข้าโครงการบวชแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 
วันจันทร์ - ศุกร์ ร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย 
วันอาทิตย์ สภาธรรมกายสากล เสา M 25 ชมรมพุทธศาสตร์สากล
สอบถามรายละเอียดการเป็นเจ้าภาพเวียนประทักษิณได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

กำหนดการพิธีบรรพชา
พิธีภาคเช้า พิธีเวียนประทักษิณ, พิธีวันทาเจดีย์
05.30 น. ผู้ปกครอง ลงทะเบียนรับผ้าไตรและบาตร บริเวณมหารัตนวิหารคด คอร์ 32
05.40 น. นาคธรรมทายาท เคลื่อขบวนเข้าสู่พื้นที่เพื่อเตรียมประกอบพิธี
06.00 น. คณะประธานอัญเชิญผ้าไตร และเครื่องสักการะ ตั้งขบวนเวียนประทักษิณ บริเวณหน้าเสาคู่ แนววถนน Main Road มหาธรรมกายเจดีย์
06.12 น. กล่าวเกริ่นนำก่อนเริ่มเวียนประทักษิณ 
06.15 น. พิธีเวียนประทักษิณ 
              - นาคธรรมทายาทเริ่มเคลื่อนขบวนเวียนประทักษิณ
              (หลังบทเกริ่นนำจบ ขึ้นบทสวด อะระหังสัมมา...)
06.35 น. เสร็จพิธีเวียนประทักษิณ
              - นาคธรรมทายาทเข้าสู่พื้นที่วันทาเจดีย์ ณ บริเวณเสาคู่ หน้ามหาธรรมกายเจดีย์

พิธีวันทาเจดีย์
06.45 น. ตันแทนนาคจุดเทียนธูปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ นาคธรรมทายาททุกท่านกล่าวคำวันนทาเจดีย์
07.00 น. เสร็จพิธีวันทาเจดีย์
             - นาคธรรมทายาทเคลื่อนขบวนเข้าสู่มหาวิหารคด 1
             - นาคธรรมทายาทแปรแถวกลับไซต์อบรมที่วิหารคด 7 และวิหารคด 27