ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการ Social Change Fan Page Contest "เปลี่ยนสังคมดีด้วย แฟนเพจ"

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2559

โครงการ Social Change Fan Page Contest
"เปลี่ยนสังคมดีด้วย แฟนเพจ"
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

   ทำความดีง่ายๆผ่านโลก Online มีรางวัลทั้งทุนการศึกษาและดูงานทวีปยุโรป ดูรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน คลิ๊กสมัครที่เว็บไซต์ >> http://www.vstarproject.com/vstarproject/page/socialcontest.php

กติกาการสมัคร
     - ให้สมัครเป็นทีมนักเรียน ทีมละ 6 คน
     - ในทีมต้องมีครูที่ปรึกษา 1 ท่านต่อทีม
     - รวมทั้งหมด 7 คนต่อทีม

คุณสมบัตินักเรียนผู้สมัคร
     1. กำลังศึกษาอยู่ และมีสังกัดโรงเรียน
     2. มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ รักษาศีล 5 ได้เป็นปกติ ไม่เสพสิ่งเสพติด
     3. เป็นที่ยอมรับของครูที่ปรึกษา
     4. ไม่มีพฤติกรรมการแสดงความเห็นในโซเชียลแบบก้าวร้าว ไม่สุภาพ และผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
     5. โพสต์ความดีลงในเฟสบุ๊คส่วนตัวทุกวันตามหลักการโพสต์ที่ดี

คุณสมบัติครูผู้สมัคร
     1. สามารถดูแลนักเรียนในทีมให้แสดงความเห็นเชิงสร้างสรรค์ แนะนำสิ่งที่ถูกต้อง ต่อโพสต์ของเพจที่นักเรียนสร้างขึ้นได้อย่างสม่าเสมอ
     2. เป็นครูที่มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เป็นต้นแบบความดี และรักษา ศีล 5 ได้เป็นปกติ ไม่เสพสิ่งเสพติด

เกณฑ์การประกวด
     1. ใช้ภาษาที่สุภาพ
     2. ใช้ภาพที่สื่อความหมายได้ดี
     3. เนื้อหาน่าสนใจ
     4. เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ
     5. ไม่ผิดกฎหมาย
     6. เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง
     7. มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่ระบุในแต่ละสัปดาห์
     8. ครูที่ปรึกษาตรวจเพจและแนะนำเนื้อหาในการโพสต์ที่ดีให้กับเพจ
     9. การสร้างความมีส่วนร่วมกับสมาชิก
     10. สมาชิกที่คอมเม้นต์ต้องใช้ภาษาที่สุภาพ

ติดต่อสอบถาม :  โครงการประกวด Social Change Fan Page Contest เปลี่ยนสังคมดีด้วยแฟนเพจ

โทร : 08-8002-6123
อีเมล์ : [email protected] 
ที่อยู่ ; 23/2 หมู่ 7 อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
FB : Vstarproject Fan Page

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล