ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ” ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2559

ขอเรียนเชิญร่วมงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ”
ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกาย

      “สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง” ร่วมกับ “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” ขอเรียนเชิญร่วมงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” ในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณศาลาประชาคมหน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 
    โดยภายในงานจะมีการสมโภชและมอบ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์..ต้นกล้าแห่งความบริสุทธิ์” จากดินแดนตรัสรู้ธรรมเชื่อมต่อถึงดินแดนประสูติ และอัญเชิญมาเพื่อปลูก ณ จุดสว่าง ๗๐ แห่งในอำเภอคลองหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนวัดองค์กรภาครัฐ-เอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ “เยาวชนต้นแบบชาวพุทธ” จำนวน ๔๖ รางวัล และการออกหน่วยแพทย์บริการยุวชนประถมศึกษาในรูปแบบ “ฟันดี ใจใส มีสุข” โดยชมรมรัตนเวชฯ จึงขอเรียนเชิญ “คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก” สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้วยการร่วมออกร้านโรงทานมหากุศลเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม และมอบของขวัญแก่ผู้ได้รับรางวัล/เข้าร่วมกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้


    ติดต่อแจ้งความประสงค์สนับสนุนการจัดกิจกรรม และสมัครเป็นทีมงานโฆษก/อาสาสมัคร คณะศิษย์ฯ ได้ที่ : คณุ องอาจ ธรรมนิทา (อารท์) โฆษกคณะศิษยานุศิษยว์ดัพระธรรมกาย โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๕-๔๘๖๖, Line ID : artdmc, Twitter : artty072, Facebook : เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก (sidwat072) ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่าน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล