ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการ Intensive Tutor Camp ครั้งที่ 29

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2559

โครงการ Intensive Tutor Camp ครั้งที่ 29

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559
รับสมัครอายุระหว่าง 15 -18 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

กิจกรรม
สันทนาการ + ฐานคุณธรรม
ฝึกสมาธิ(Meditation) ทัศนศึกษา
ตักบาตร และกิจกรรมมากมาย
ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ต่างโรงเรียน

ลงทะเบียน 2,500 บาท ตลอดโครงการ
(ค่าที่พัก ,ค่าอาหาร,เสื้อค่ายและ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปทัศนศึกษา)
สมัครได้ที่ >>
https://docs.google.com/.....

สอบถามโทร
082-7774860 พี่ส้ม
083-2832659 พี่ต้นอ้อย
Line ID : itonooy