ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "บาลีไวยกรณ์ระดับความเข้าใจ" 

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "บาลีไวยกรณ์ระดับความเข้าใจ" 
เพื่อความเข้าถึงในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

บาลีไวยกรณ์ระดับความเข้าใจ , คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า , จัดพิมพ์หนังสือ

หมดเขตส่งรายชื่อ วันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ หรือ วันอาทิตย์ต้นเดือน บูธบัณฑิตถาวร เสา โอ 25 (O26)
โทร. 092-0383831