ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เข้าค่ายปิดเทอมกับ Super Kids Adventure Camp

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2559

เข้าค่ายปิดเทอมกับ Super Kids Adventure Camp
 

เข้าค่ายปิดเทอมกับ Super Kids Adventure Camp

ปิดเทอมนี้พบกับ Super Kids Adventure Camp วันที่ 19 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ บ้านไร่กฤษวรรณ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
น้องๆ จะได้เรียนรู้ความดีสากล กิจกรรม 5 ห้องชีวิต มารยาทและวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟังธรรม
นั่งสมาธิ Walk Rally และกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย
สอบถาม โทร. 094-596-6245 , 083-540-8089
Line : @superkidsclub