ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

อุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 76 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2559

อุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 76 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

    โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 โดยมีพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นผู้บุกเบิกการอบรมธรรมทายาท ได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาท ทุกรุ่น จนมาถึงปัจจุบัน หลวงพ่อได้วางระบบ ระเบียบ แบบแผนการฝึกอบรมธรรมทายาท จนมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม ได้นำความรู้ธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนับหมื่นคน และเนื่องในวาระโอกาสครบรอบอายุ 76 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) จึงขอเชิญศิษย์เก่าธรรมทายาท ร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ร่วมกันอึกครั้งหนึ่ง นอกจากเป็นการสร้างมหากุศลใหญ่แล้ว ยังได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยมหากุศลใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย


กำหนดการอบรม 
วันเข้าวัด              วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
วันปลงผม             วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  เวลา 16.30 น. ณ อาคาาแจ่มจันทร์
วันบรรพชา           วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
วันฉลองพระใหม่   วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 06.30 น.  ณ อาคารแจ่มจันทร์
วันจบการอบรม      วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559


รับสมัครทุกวัน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย 


โทรศัพท์นัดหมายการสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 083-443300 และ 086-0776000
หรือที่แฟนเพจ : ธรรมทายาท.com


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.) รับนักศึกษาชายแท้ ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ
2.) จบ ม.3, ม.6 และจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.) มีอายุ 20 -  60 ปี
4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก.
(หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)
7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ เป็นประจำ
8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
13.) ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ และมองเห็นนอกร่มผ้า


หลักฐานการสมัคร
(เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์) จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่นำหลักฐานมาแสดงครบเท่านั้น

1.) รูปถ่ายใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.) บัตรประชาชนตัวจริง
3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
4.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ


สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

1.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว) สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่แบบอื่น และมีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ ชุดละประมาณ 220 บาท)
2.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วน สำหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว (มีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ ประมาณ 250 บาท)
3.) เสื้อแจ๊คเก็ตสีขาว หรือสีอ่อน (สีสุภาพ) ใส่คลุมกันหนาว 1 ตัว
4.) หมวกไหมพรม สีขาวหรือสีครีม (สีสุภาพ) ใส่กันหนาว 1 ใบ
5.) รองเท้าแตะสีน้ำตาล แบบสุภาพ 1 คู่
6.) ครีมอาบน้ำ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขนาดใหญ่  1 ชุด
7.) ยาประจำตัวที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ในวันสมัคร
8.) ปากกา, ไฟฉาย (ขนาดเล็ก)
9.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสำรอง 2 ชุด

 

บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช
โทร. 083-443300 และ 086-0776000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล