ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันลอยกระทง ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2559

กำหนดการวันลอยกระทง ณ วัดพระธรรมกาย
วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

วันลอยกระทง , วัดพระธรรมกาย , ลอยกระทง

พิธีภาคสาย
09.00 น.  พิมพ์พระ ณ ประตู 5
10.00 น.  พิธีปุพพเปตพลีและถวายภัตตาหารเพล
10.30 น.  ถวายภัตตาหารเพล ณ หอฉันคุณยายฯ

พิธีภาคบ่าย
13.30 น. สวด "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
15.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว
16.00 น. สาธุชนพร้อมในพื้นที่เวียนประทักษิณ
16.30 น. ประธานสงฆ์จุดไฟฤกษ์/บูชาพระ
17.40 น. นั่งสมาธิ
18.00 น. พิธีจุดโคมประทีป
18.20 น. พิธีเวียนประทักษิณ
19.40 น. พิธีมอบพระของขวัญรุ่นบรรลุธรรม