ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 99 รูป ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อ.ขุนยวม

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2559

ตักบาตรพระ 99 รูป ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระ 99 รูป 99 ครั้ง"ทำดีเพื่อพ่อ"ที่ 1
ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในเช้าวันอาทิตย์ที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นี้
เวลา 06.00 - 08.00 น.

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศ และถวายข้าวสารอาหารแห้ง
แด่คณะสงฆ์ 323 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้/พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลาน ชาวอำเภอขุนยวม

ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

จัดโดย ชมรมแสงตะวันขุนยวม
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
องค์กรเวิลด์ทรัพย์ ( World SAF )

ติดต่อ สอบถาม จองโต๊ะตักบาตร ได้ที่  081 9604473 ,083 5406466

 

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

     1. แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     2. อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     3. ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     4. งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     5. งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     6. รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     7. ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรัก มีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 088-413-3082 , 081-025-9462 , 081-960-4473

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล