ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือของขวัญวันเกิด "เสขิยวัตร ต้นบัญญัติมารยาทไทย"

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2559

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือของขวัญวันเกิด 
"เสขิยวัตร ต้นบัญญัติมารยาทไทย"

 
 กราบเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมเป็นต้นบุญในการจัดพิมพ์เพื่อน้อมถวาย
แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ลูกๆ
ในพิธีกราบมุทิตาสักการะในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้

 

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือของขวัญวันเกิด "เสขิยวัตร ต้นบัญญัติมารยาทไทย"

     - เจ้าภาพกิตติมศักดิ์ รับหนังสือ 10 เล่ม
     - เจ้าภาพอุปถัมภ์ รับหนังสือ 5 เล่ม
     - เจ้าภาพกองทุน รับหนังสือ 1 เล่ม
 
     ร่วมบุญที่จุดรับบริจาค หรือผุ้ประสานงาน หมดเขตส่งรายชื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ติดต่อสอบถาม : กองวิชาการ 02 โทร. 087-961-4294 , 081-491-4990 และเสา N 27 ทุกวันอาทิตย์