ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2559

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี
คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 
ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย

อบรมระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

     คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นศิษย์เอกหนึ่งไม่มีสองของหลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเป็นผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ฯ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ท่านคือผู้รวบรวมหมู่คณะมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นแหล่งรวมใจของสาธุชน จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่รองรับการสร้างบารมีการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลกและจะเป็นบุญสถานที่จะเป็นศูนย์กลางการชุมนุมของพุทธบุตรจากทั่วโลกในอนาคต จึงกล่าวได้ว่าหากไม่มีคุณยายอาจารย์ ก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (พระเทพญาณมหามุนีฯ) ไม่มีวัดพระธรรมกายและไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้


โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

  สืบเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๗ ปีแห่งการบังเกิดขึ้นของคุณยายอาจารย์จึงเป็นโอกาสทองของเหล่าศิษยานุศิษย์และลูกหลานยายจากทั่วทั้งโลกที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการบรรพชอุปสมบทหมู่สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คุณสมบัติ
1.เป็นชายแท้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี

2.ได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3.ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญผู้ประสานงานภาค

4.ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5.สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

6.เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

7.สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์และไม่ติดยาเสพติด

8.เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

9.ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

10.ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถระสมาคมและไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม

11.เคยผ่านโครงการอบรมบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายมาก่อน


โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กำหนดการอบรม
1.ระยะเวลาการอบรม วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (42วัน)

2.วันสัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาค วันอาทิตย์ที่ 4,14,18,25 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30-16.00 น. 

3.วันรายงานตัววันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทโซน B วิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

4.พิธีบรรพชาอุปสมบท วันเสาร์ที่ 14-16 มกราคม พ.ศ.2560

5.ตักบาตรฉลองพระใหม่ วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

6.จบโครงการวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


การรับสมัคร
สมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทโซน B วิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย
Line ID : 0945572606
และสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้ที่ http://www.dmycenter.com

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560


หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4.สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5.ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง


โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)
1.ชุดอบรมธรมทายาท เสื้อกางเกงสีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด

2.เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวไม่มีลาย 1 ตัว

3.ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ขันน้ำสีขาว ไฟฉาย

4.กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)

5.ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น6.ผ้าห่มกันหนาวสีเหลืองถุงเท้ากันหนาว

7.มีดโกนหนวด และด้ามมีดปลงผมพร้อมใบมีดโกน

8.รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่

 

ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม
1.หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

2.อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

3.กระจกเงา รูปภาพญาติมิตรกล้องถ่ายรูป

4.ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

5.อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน(เจ้าหน้าที่จะตรวจและเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรมและจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม
1.วัตถุมีคม อาวุธสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ

2.บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด


โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทโซน B วิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทร.08-3559- 9565, 09-2006- 1620

Line ID : 0945572606
 

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย  อบรมระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560