ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาด 

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2559

พิธีถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาด 
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.30 น.
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

พิธีถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาด 

กำหนดการพิธีถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาด 

09.00 น.  คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นบนอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
               / สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
09.30 น.  ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี / นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล
              / อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

10.15 น.  ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
10.30 น.  - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
               - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
               - พิธีกล่าวถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาด
               - พิธีกล่าวถวายคำอฐิษฐานจิตกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาด
10.45 น.  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร / นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
               - เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี
11.10 น.  คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือ
081-482-6688 , 083-540-5006

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล