ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือทศชาติชาดก  เรื่องราวการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ภาษาอังกฤษ-จีน

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2560

หนังสือทศชาติชาดก , การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ , จัดพิมพ์หนังสือ

หนังสือทศชาติชาดก 
เรื่องราวการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ภาษาอังกฤษ-จีน

      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมสร่างปัญญาบารมี ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ทศชาติชาดก การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

       ในกองทุนผลิตสื่อศูนย์การแปล ภาษาอังกฤษ

       หมดเขตส่งรายชื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 

       ร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาคและผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

       สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 09-9127-7689