ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีป วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2560

พิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีป
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีป

09.00 น. คณะสงฆ์แปรแแถวขึ้นอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนะเข้าประจำพื้นที่นั่ง /
              สวดบทธัมมจักกัปปวัตตสูตร

09.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี / นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / พิธีกรอาราธนาศีล /                         อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิ

10.30 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัพเพ พุทธา... / พิธีกล่าวคำถวาย 4 อย่าง ดังนี้
              - พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวคำถวายกองทุนโคมมาฆประทีป
              -  พิธีกล่าวถวายคำอธิษฐานจิตกองทุนโคมมาฆประทีป

10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร / ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี

11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  ปฏิบัติธรรมพิเศษบูชาธรรมคุณยายฯและรับฟังขัอบุญงานบุญพิเศษที่พลาดไม่ได้ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

17.00 น.  สวดธัมมจักฯบูชาธรรมคุณยายฯฉลองชัย 17,191,919 จบ ณ มหารัตนวิหารคต


อานิสงส์การถวายโคมมาฆประทีป (อานิสงส์โดยย่อ)
     1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
     2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
     3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์
     4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
     5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
     6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
     7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม
     8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ
     9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

 

คำอธิษฐานจิตถวายโคมมาฆประทีป

     ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าให้แสงสว่างจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชานี้ ขอให้ข้าพเจ้าไดเกิดในบวรพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัศนะ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้เจริญมั่นคั่ง ดั่งอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล มีดวงตาสุกใส  ทั้ง มังสะจักษุ ทิพยจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน จงทุกประการเทอญฯ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล