ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนมาเข้ากะ วันละ 6 ชั่วโมง สวดธัมมจักฯ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๑๐๘ ปี

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2560

เชิญชวนมาเข้ากะ วันละ 6 ชั่วโมง
สวดธัมมจักฯ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๑๐๘ ปี
ทำที่คุณยายฯ ได้ที่เรา

เชิญชวนมาเข้ากะ วันละ 6 ชั่วโมง สวดธัมมจักฯ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ๑๐๘ ปี

ตั้งแต่วันที่ 16-19 มกราคม พ.ศ. 2560
   กะที่ 1 : 06.00 - 12.00 น. 
   กะที่ 2 : 12.00 - 18.00 น.
   กะที่ 3 : 18.00 - 00.00 น.
   กะที่ 4 : 00.00 - 06.00 น. 

   เมื่อสวดธัมมจักฯครบทุก ๆ 6 ชั่วโมง (สามารถสะสมได้อย่างน้อยครั้งละ 1 ชั่วโมง) รับดวงแก้วธัมมจักฯ บูชาธรรมคุณยายฯ 1 ดวง


   “เห็นเป้าแล้วต้องปลื้ม” 17,191,919 ในวันที่ 19 มกราคมนี้  ตัวเลขวัดใจว่าลูกหลานยายจะรักยายแค่ไหน เห็นเป้าแล้วต้องปลื้ม เพราะเราสวดก็ได้บุญของเรา เพื่อตัวเราเป็นหลัก โดยปรารภเหตุบูชาธรรมท่าน

    เป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี ให้รวมใจกันมาสวดบูชาธรรมคุณยาย ทั้งเขตนอกเขตใน มุ่งเป็น 1 เดียวกัน ไปให้ถึงเป้าให้ได้ เสียงระฆังทอง ระฆังธรรม จะได้ดังในวันคล้ายวันเกิดของคุณยาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล